تبسم خورشید

آموزش ابتدایی.علمی.آموزشی.فرهنگی
 

دانلود سوالات  علوم  کلاس چهارم - مهرماه

                                              

      دانلود فایل pdf                                                دانلود فایل word


دانلود سوالات  ریاضی مهرماه کلاس چهارم (از عدد نویسی تا مفهوم زاویه )

                                              

      دانلود فایل pdf                                                دانلود فایل word

منبع:گروه آموزشی پایه چهارم قشم

 

دانلود نمونه سوالات و مطالب پایه ی ششم         

پیش نویس راهنمای معلم علوم ششم (۷ درس اول)

پیش نویس راهنمای معلم علوم ششم (۷ درس دوم)

کتاب راهنمای معلم درس تربیت بدنی پایه ششم

کتاب راهنمای معلم درس تفکر و پژوهش

تهیه ی کاغذ از چوب(دانلود فیلم آموزشی علوم ششم) ۱۸/۰۷/۹۱

جدول زمانبندی دروس پایه ی ششم ۱۹/۰۷/۹۱

سوالات متداول ریاضی ششم ۲۰/۰۷/۹۱

پروژه ی کار و فناوری ( شبیه سازی خودرو ) ۲۰/۰۷/۹۱

پروژه ی کار و فناوری ( ساک دستی ) ۲۰/۰۷/۹۱

پروژه ی کار و فناوری(چی به چی مربوطه) ۲۰/۰۷/۹۱

پودمان کار و فناوری ( رسامی ) ۲۰/۰۷/۹۱

پودمان کار و فناوری(احجام تزئینی) ۲۰/۰۷/۹۱

روش تدریس ریاضی ششم(صفحه ۳۵-۱) ۲۰/۰۷/۹۱

روش تدریس ریاضی ششم(صفحه ۹۹-۳۶) ۲۰/۰۷/۹۱

فیلم بوی خوش مدینه(مربوط به صفحه 8 تفکر و پژوهش) ۲۰/۰۷/۹۱

چگونگی تمیز دادن ترکیبات وصفی و اضافی از یکدیگرجدید ۰۹/۰۹/۹۱

کتاب راهنمای تدریس کار و فناوری جدید ۱۴/۰۹/۹۱

نمونه سوال 4درس اول مطالعات اجتماعی(به صورت فایل قابل ویرایش)جدید ۱۵/۹

منبع:دبستان انلاین

 
دانلود نمونه سوالات و مطالب پایه ی پنجم         

امتحان شش درس اول تاریخ

برگه کار تاریخ - درس اول و دوم

امتحان فارسی نوبت اول

امتحان جغرافی نوبت اول - 1

امتحان جغرافی نوبت اول - 2

امتحان تاریخ و مدنی نوبت اول

امتحان ریاضی نوبت اول

امتحان علوم نوبت اول

آزمایش مشاهده ی تغییرات شیمیایی(علوم پنجم)

آموزش مفاهیم ربع و نصف و ...

جدول بودجه بندی دروس پنجم

عکس دانشمندان و افراد معروف

نگرش های اساسی در آموزش درس مدنی

خلاصه و نمونه سوال علوم ( ساختمان مواد )

خلاصه و نمونه سوال علوم ( تغییرات مواد )

خلاصه و نمونه سوال علوم ( ماشین ها )

خلاصه و نمونه سوال علوم ( نور و رنگ )

خلاصه و نمونه سوال علوم ( تاریخچه ی زمین )

خلاصه و نمونه سوال علوم ( خاک زندگی بخش )

خلاصه و نمونه سوال علوم ( زمین نا آرام )

خلاصه و نمونه سوال علوم ( جانداران ساده )

جغرافی-کارگروهی-افغانستان

جغرافی-کارگروهی-پاکستان

جغرافی-کارگروهی-ارمنستان

جغرافی-کارگروهی-ترکمنستان

جغرافی-کارگروهی-آذربایجان

جغرافی-کارگروهی-ترکیه

جغرافی-کارگروهی-عراق

جغرافی-کارگروهی-نقشه آذربایجان

جغرافی-کارگروهی-نقشه ی همسایه های ایران

جغرافی-کارگروهی-نقشه ارمنستان

جغرافی-کارگروهی-قاره های جهان

تمرین کلمات فارسی

جدول آموزش املای کلمات( تمرین بعد از املا )

جدول آموزش املای کلمات( بعد از تدریس و قبل از املا )

امتحان ریاضی ( 8 نمونه سوال نوبت دوم ) ۱۳/۰۲/۹۱

امتحان علوم ( 9 نمونه سوال نوبت دوم ) ۱۳/۰۲/۹۱

امتحان تاریخ ( 6 نمونه سوال نوبت دوم ) ۱۳/۰۲/۹۱

امتحان جغرافی ( 8 نمونه سوال نوبت دوم ) ۱۳/۰۲/۹۱

امتحان انشای فارسی ( 6 نمونه سوال نوبت دوم ) ۱۳/۰۲/۹۱

شیوه نامه ی آموزش تنیس روی میز به دانش آموزان پایه پنجمجدید ۰۲/۰۷/۹۱

نکاتی در مورد ساختمان مواد جدید ۰۹/۰۹/۹۱

بررسی اجمالی دفتر مدیریت کلاسی دوره ی ابتدایی جدید ۲۵/۰۹/۹۱

منبع:دبستان انلاین

 
 
    دانلود نمونه سوالات و مطالب پایه ی سوم ابتدایی        

امتحان علوم و اجتماعی( درس اول و دوم )

آموزش مفهوم ضرب با شکل

نقاشی با توجه به شعر

امتحان بنویسیم - 1

امتحان ریاضی - 1

امتحان ریاضی - 2

خلاصه و سوالات علوم - بخش اول

ارزشیابی املا

خلاصه و سوالات علوم - نیازهای جانوران

امتحان اجتماعی - اسفندماه

خلاصه و سوالات علوم - جانوران مهره دار

تمرین کلمات فارسی  ۲۸/۱۱/۹۰

خلاصه و سوالات علوم - گوناگونی گیاهان

خلاصه و سوالات علوم - گرما و مواد 1

خلاصه و سوالات علوم - گرما و مواد 2

خلاصه و سوالات علوم - انرژی

جدول آموزش املای کلمات( بعد از تدریس و قبل از املا )  ۳۰/۱۱/۹۰

جدول آموزش املای کلمات( تمرین بعد از املا )  ۳۰/۱۱/۹۰

سؤالات بخش یک تا پنج علوم   ۲۷/۰۱/۹۱

ریاضی - مبحث اندازه گیری محیط   ۲۸/۰۱/۹۱

تمرین ضرب 1  ۲۸/۰۱/۹۱

تمرین ضرب 2  ۲۸/۰۱/۹۱

آزمون عملکردی اجتماعی - اطاعت از قانون   ۲۸/۰۱/۹۱

بررسی اجمالی دفتر مدیریت کلاسی دوره ی ابتدایی جدید ۲۵/۰۹/۹۱

 

 

 

نمونه سوالات زیر رو همکار گرامی سرکار خانم ساده ( مدیر وبلاگ خانم معلم ) برام فرستادن که میتونین اونا رو دانلود کنین. www.khanoommoallem.blogfa.com

آزمون اجتماعی(آموزش علائم رانندگی) جدید ۰۶/۱۰/۹۱

آزمون اجتماعی(ایل و روستا) جدید ۰۶/۱۰/۹۱

آزمون فصل پنجم علوم(1) جدید ۰۶/۱۰/۹۱

آزمون فصل پنجم علوم(2) جدید ۰۶/۱۰/۹۱

آزمون ریاضی(محیط) جدید ۰۶/۱۰/۹۱

آزمون ریاضی(گرم و کیلوگرم) جدید ۰۶/۱۰/۹۱

آزمون ریاضی(مسائل جمع و تفریق) جدید ۰۶/۱۰/۹۱

آزمون ریاضی(مسائل ضرب و تقسیم) جدید ۰۶/۱۰/۹۱

آزمون ریاضی(تمرینات دوره ای) جدید ۰۶/۱۰/۹۱

 منبع:دبستان انلاین

 
  دانلود نمونه سوال و مطالب پایه ی دوم ابتدایی


بررسی اجمالی دفتر مدیریت کلاسی دوره ی ابتدایی جدید ۲۵/۰۹/۹۱

 فیلم های آموزشی مربوط به درس قرآن ( شبکه ملی مدارس - رشد ) ۲۰/۱۰/۹۱

فیلم های آموزشی مربوط به هدیه های آسمان ( شبکه ملی مدارس - رشد ) ۲۰/۱۰/۹۱

 فیلم های آموزشی مربوط به درس فارسی ( شبکه ملی مدارس - رشد ) ۲۰/۱۰/۹۱

فیلم های آموزشی مربوط به هنر ( شبکه ملی مدارس - رشد ) ۲۰/۱۰/۹۱

فیلم های آموزشی مربوط به علوم تجربی ( شبکه ملی مدارس - رشد ) ۲۰/۱۰/۹۱
 
فیلم های آموزشی مربوط به تربیت بدنی ( شبکه ملی مدارس - رشد ) ۲۰/۱۰/۹۱
 
 
 
 
 

 دانلود کتب جدیدالتالیف پایه ی دوم

دانلود کتب پایه ی دوم

کتب پایه دوم

دوستان عزیزم:

توجه داشته باشید که این فایل ها ممکن است شامل تمام یا بخشی از کتاب های تازه تالیف دوم دبستان باشند.

دانلود کتاب ریاضی دوم

دانلود آموزش درس هنر پایه دوم

دانلود پیش نویس کتاب هدیه های آسمان دوم

دانلود پیش نویس راهنمای معلم تربیت بدنی دوم

دانلود پیش نویس کتاب آموزش قرآن دوم

دانلود پیش نویس کتاب فارسی کار دوم

دانلود پیش نویس کتاب فارسی دوم

  منبع:دبستان انلاین

 

 
   دانلود نمونه سوال و مطالب پایه ی اول ابتدایی

بخش کردن و صداکشی ( قسمت اول )

فیش کارت جملات دروس جدید

املای تصویری شماره 1

املای تصویری شماره 2

املای تصویری شماره 3

املای تصویری شماره 4

املای تصویری شماره 5

انتظارات آموزشی دروس پایه اول

راهکارهایی برای بهبود یادگیری نشانه ها  ۲۸/۱۱/۹۰

تقویت روخوانی دانش آموزان پایه اول  ۲۸/۱۱/۹۰

جملات تکمیلی برای تقویت روخوانی و روان خوانی و املا - نشانه های 1  ۲۹/۱۱/۹۰

جملات تکمیلی برای تقویت روخوانی و روان خوانی و املا - نشانه های 2  ۲۹/۱۱/۹۰

بررسی اجمالی دفتر مدیریت کلاسی دوره ی ابتدایی جدید ۲۵/۰۹/۹۱

مشخصات حروف الفبای فارسی از نظر شکل و ارتباط آن با صدا جدید ۲۵/۰۹/۹۱

آشنایی با ساختار برنامه ی زبان آموزی فارسی پایه ی اول دبستان جدید ۲۵/۰۹/۹۱

املای تصویری و بخش کردن کلمات ( www.mianmil.blogfa.com )  جدید ۲۵/۰۹/۹۱

کاربرگ ریاضی ( آموزش جمع از طریق شکل ) جدید ۲۵/۰۹/۹۱

پاورپوینت نشانه شـ ش ( http://karimi52.blogfa.com/ ) جدید ۲۹/۰۹/۹۱

امتحان ریاضی ( http://karimi52.blogfa.com/ ) جدید ۲۹/۰۹/۹۱

ارزشیابی فارسی ( http://karimi52.blogfa.com/ ) جدید ۲۹/۰۹/۹۱

کتاب گویای آموزش قرآن اول ( شبکه ملی مدارس - رشد) ۲۰/۱۰/۹۱

کتاب گویای فارسی اول ( شبکه ملی مدارس - رشد) ۲۰/۱۰/۹۱

کتاب درسی قرآن اول ( شبکه ملی مدارس - رشد) ۲۰/۱۰/۹۱

کتاب درسی و فیلم های آموزشی فارسی اول ( شبکه ملی مدارس - رشد) ۲۰/۱۰/۹۱

کتاب درسی و فیلم های آموزشی تربیت بدنی ( شبکه ملی مدارس - رشد) ۲۰/۱۰/۹۱

کتاب درسی و فیلم های آموزشی ریاضی اول ( شبکه ملی مدارس - رشد) ۲۰/۱۰/۹۱

کتاب درسی و فیلم های آموزشی علوم تجربی اول ( شبکه ملی مدارس - رشد) ۲۰/۱۰/۹۱
 
کتاب درسی و فیلم های آموزشی مربوط به هنر ( شبکه ملی مدارس - رشد) ۲۰/۱۰/۹۱

 منبع:دبستان انلاین

 
 
وچکترین کشور جهان با جمعیت 3 نفری
همچنین افراد برای ورود به جمهوری مولوسیا، نیازمند دریافت ویزا و گذرنامه هستند. ویزا توسط رئیس جمهور مولوسیا صادر می شود و او خود شخصا در گذرنامه ها، مهر ورود می زند.

جمهوری مولوسیا کوچکترین کشور جهان با جمعیتی شامل سه نفر و سه قلاده سگ است. این کشور در نزدیکی شهر دایتون ایالت نوادا آمریکا قرار دارد.پرچم کشور مولوسیا

ادامه مطلب |  

 
دانلود نمونه سوال هدیه های اسمان ششم نوبت دوم به همراه پاسخنامه تشریحی

(آزمون هماهنگ هدیه های اسمان ششم نوبت دوم در شهرستان نایین"یازدهم خرداد 92")


دانلود سوال و پاسخ نامه در ادامه مطلب

ادامه مطلب |  
دانلود نمونه سوال انشا و نگارش فارسی ششم نوبت دوم به همراه پاسخنامه تشریحی

(آزمون هماهنگ مطالعات احتماعی نوبت دوم در شهرستان نایین"هشتم خرداد 92")

ادامه مطلب |  
دانلود آزمون


دانلود پاسخنامه


معلم خوانساری

 

دانلود متن املا


دانلود آزمون املا


دانلود پاسخنامه

معلم خوانساری

 
دانلود نمونه سوال املا ششم نوبت دوم به همراه متن املا و پاسخنامه تشریحی

(آزمون هماهنگ املای ششم نوبت دوم در شهرستان نایین"هفتم خرداد 92")

ادامه مطلب |  

دانلود آزمون نوبت دوم ریاضی،پایه ششم، منطقه خوانسار

به همراه پاسخنامه

دانلود آزمون


دانلود پاسخنامه

 
دانلود نمونه سوال مطالعات اجتماعی ششم نوبت دوم به همراه پاسخنامه تشریحی

(آزمون هماهنگ مطالعات احتماعی نوبت دوم در شهرستان نایین"ششم خرداد 92")


ادامه مطلب |  

امتحان هدیه‌های آسمان نوبت دوم بندرانزلی 1

+ پاسخنامه 1

شاهد انزلی

 
برای دریافت سوالات نوبت صبح اینجا کلیک کنید.

برای دریافت سوالات نوبت عصر اینجا کلیک کنید.

منبع:ابوالقاسم کریمی

 
دریافت سوالات

دریافت پاسخ نامه
  سوالات


 پاسخ نامه

منع:بانک سوالات ششم ابتدایی جاوید

 
برای ورود به صفحه ی مورد نظر....اینجا.....راکلیک کنید.

 


املا با پاسخنامه

دانلودپاسخنامه
دانلود
-----------------------------------------

انشا و نگارش با پاسخنامه
دانلود
پاسخنامه
دانلود
--------------------------------------------

هدیه های اسمانی با پاسخنامه
دانلود
پاسخنامه
دانلود
------------------------------------------

اجتماعی با پاسخنامه
دانلود
پاسخنامه
دانلود
----------------------------------

علوم با پاسخنامه
دانلود
پاسخنامه
دانلود
------------------------------------

ریاضی با پاسخنامه
دانلود
پاسخنامه
دانلود
منبع در لینک دانلود

 
دانلود نمونه سوال ریاضی ششم نوبت دوم به همراه پاسخنامه تشریحی

(آزمون هماهنگ علوم ششم نوبت دوم در شهرستان نایین"چهارم خرداد 92")

دانلود سوال و پاسخ نامه در ادامه مطلب

ادامه مطلب |  

دانلود آزمون


دانلود پاسخنامه

معلم خوانساری


 

دانلود امتحان ریاضی نوبت دوم بندرانزلی 1

+ پاسخنامه بزودی 1دانلود آزمون ریاضی نوبت دوم سری 5  1

 پاسخ نامه تشریحی 1

منبع:شاهد انزلی

 

دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم

مرورِ قبل از امتحان

با پاسخنامه کاملاً تشریحی

ریاضی

علوم

فارسی

مطالعات اجتماعی

هدیه‌های آسمان

منبع: کانون فرهنگی آموزش

 
سوالات مطالعات اجتماعی کلاس ششم نوبت دوم منطقه شازند
برای دریافت سوالات 1 کلیک کنید.


سوالات مطالعات ریاضی کلاس ششم نوبت دوم منطقه شازند

برای دریافت سوالات نوبت صبح اینجا کلیک کنید.

برای دریافت سوالات نوبت عصر اینجا کلیک کنید.

ابوالقاسم کریمی

 

دانلود نمونه سوال ریاضی ششم نوبت دوم به همراه پاسخنامه تشریحی

(آزمون هماهنگ ریاضی ششم نوبت دوم در شهرستان نایین"اول خرداد 92")

دانلود سوال و پاسخ نامه در ادامه مطلب

ادامه مطلب |  
دانلود آزمون املا نوبت دوم(شیفت صبح) 1


دانلود آزمون املا نوبت دوم(شیفت ظهر) 1

منبع:معلم کلاس ششم