تبسم خورشید

آموزش ابتدایی.علمی.آموزشی.فرهنگی

موسیقی - «سلام» یکی از قطعات زیبایی بود که استاد حسن کسایی آن را در سال 1328خلق کرد.

به گزارش خبرآنلاین، این قطعه بعدها به یکی از قطعات معروف و جاودانه موسیقی ایرانی تبدیل شد.

 

حسین علیزاده چند دهه بعد این قطعه را تنظیم و با گروه ساز های ملی اجرا کرد. این قطعه در مجموعه صبحگاهی منتشر شد.

 

قطعه سلام در دستگاه چهارگاه ساخته شده است.

استاد حسن کسایی پنجشنبه 25خرداد 1391 در زادگاهش اصفهان با زندگی خداحافظی کرد.

 دریافت / download