تبسم خورشید

آموزش ابتدایی.علمی.آموزشی.فرهنگی
فونت خط تحریری  mj_faraz

خیلی وقت ها پیش آمده در برنامه ی آفیس به دنبال یک فونت گشته ایمِ فونتی که با آن  بتوان خط تحریری را تایپ نمود؛ همان که فونت کتاب های درسی را با  آ ن می نویسند. فونت تحریری mj_faraz از آن فونت هایی است که تقریباْ به مانند کتب درسی ابتدایی و حالا هم راهنمایی  می توان متون درسی  را تایپ نمود.

فونت تحریری

دریافت / download

پس از دانلود آن را در قسمت فونت های سیستم خود کپی کنید.